مجموعه حس خوب

نام : نيمه گم شده

سایز : 90 * 90

تکنیک : اكرليك و رنگ روغن

سال : ۲۰۱۸

کد : G102

توضیحات : اين اثر از مجموعه انسان و حس خوب است كه نشان ميدهد همه ما نيمه گمشده اي داريم كه بلاخره در بازي زندگي آن را پيدا ميكنيم ولي براي تكميل يكدگر نياز مند نرمش و تغييرات اي هستيم كه بتوانيم همدگر را كامل كنيم

Sold Out